Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy SVJ Horňátecká 784

 

 

 

 

 

IKON spol. s r. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

DOHODA

o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

rozdělením nemovité věci na jednotky

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAHA 2016

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

IKON spol. s r. o., se sídlem Nehvizdská 22/8, Praha 9 – Hloubětín, PSČ: 198 00, IČ: 458 00 031, provozovna Praha 2, Americká 22, Praha 2, PSČ: 120 00, tel.: 777 757 871, e-mail: reality@ikon.cz

 

 

Níže podepsaní účastníci:

 

 1. Bytové družstvo Horňátecká 784

se sídlem : Praha 8 – Kobylisy, Horňátecká 784/13

IČO : 267 29 571

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 5704

za které jedná:

Miloslava Kučerová, předseda představenstva

a

Karel Novák, člen představenstva

(dále jen „Bytové družstvo Horňátecká 784“)

 

 1. Družstvo nástavby Služská

se sídlem : Praha 8 Služská 779

IČO : 251 25 851

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 3225

za které jedná:

Josef Dvořák, předseda představenstva

a

Blanka Brožová, člen představenstva

(dále jen „Družstvo nástavby Služská“)

 

 

 

uzavírají tuto

 

 

DOHODU

spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

rozdělením nemovité věci na jednotky

______________________________________________________________________________

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1) Účastníci této dohody jsou podílovými spoluvlastníky pozemku číslo parcelní 607/3 o výměře 217 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba (bytový dům) č. p. 784, v ul. Horňátecká, vše v katastrálním území Kobylisy, v obci a okrese Praha.

 

Výše uvedený pozemek číslo parcelní 607/3 o výměře 217 m2, jehož součástí je stavba č. p. 784, je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1635 pro katastrální území Kobylisy, a to v následujících podílech:

 

 

Bytové družstvo Horňátecká 784                                                     727/1000

Družstvo nástavby Služská                                                             273/1000

 

 

2) Účastníci jako podíloví spoluvlastníci shora uvedeného pozemku číslo parcelní 607/3, jehož součástí je i shora uvedená stavba č. p. 784 (dále také společně tento pozemek a tato stavba jako „nemovitá věc“), touto smlouvou vyjadřují svoji svobodnou a vážnou vůli zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví k nemovité věci rozdělením nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám tak, aby se stali vlastníky v rámci rozdělení vlastnického práva ke shora uvedenému pozemku, jehož součástí je shora uvedená stavba, nově vzniklých jednotek, které budou zahrnovat nově stanovené spoluvlastnické podíly na společných částech nemovité věci.

 

 

 

 

 

II.

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovité věci

 

 

Účastníci jako podíloví spoluvlastníci pozemku číslo parcelní 607/3 o výměře 217 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), (dále také jako „pozemek“), jehož součástí je stavba (bytový dům) č. p. 784 (dále také jako „budova“ nebo „dům“), (dále také pozemek a stavba společně jako “nemovitá věc“) prohlašují, že ruší své spoluvlastnictví nemovité věci tak, že rozdělují právo k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám takto:

 

 

Vchod č. p. 784:

 

 • v 1. nadzemním podlaží této části budovy jsou byty zahrnuté v  jednotkách č. 784/1, 784/2;
 • v 2. nadzemním podlaží této části budovy jsou byty zahrnuté v  jednotkách č. 784/3, 784/4;
 • v 3. nadzemním podlaží této části budovy jsou byty zahrnuté v  jednotkách č. 784/5, 784/6;
 • v 4. nadzemním podlaží této části budovy jsou byty zahrnuté v  jednotkách č. 784/7, 784/8.

 

 

III.

Popis jednotek

 

 

Vchod č. p. 784

 

1) Jednotka č. 784/1 sestává z bytu č. 1 umístěného v 1. nadzemním podlaží domu a spoluvlastnického podílu ve výši 824/6692 na společných částech nemovité věci.

Podlahová plocha bytu zahrnutého v jednotce č. 784/1 je 82,4 m2.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní rozvody vody k poměrovým měřidlům pro byt, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů pro byt, kromě stoupacích vedení.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou:

 • podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce,
 • vnitřní omítky a obklady stěn,
 • nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce,
 • vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,
 • vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. bytového jističe pro byt zahrnutý v jednotce před elektroměrem,
 • rozvody plynu od plynoměru pro byt zahrnutý v jednotce,
 • rozvody studené i teplé uvnitř bytu od poměrových měřidel pro byt zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií,
 • systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí v bytě zahrnutém v jednotce od zapojení k bytu zahrnutému v jednotce, včetně účastnické zásuvky,
 • veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce.

 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité věci: sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 784.

 

 

2) Jednotka č. 784/2 sestává z bytu č. 2 umístěného v 1. nadzemním podlaží domu a spoluvlastnického podílu ve výši 824/6692 na společných částech nemovité věci.

Podlahová plocha bytu zahrnutého v jednotce č. 784/2 je 82,4 m2.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní rozvody vody k poměrovým měřidlům pro byt, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů pro byt, kromě stoupacích vedení.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou:

 • podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce,
 • vnitřní omítky a obklady stěn,
 • nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce,
 • vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,
 • vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. bytového jističe pro byt zahrnutý v jednotce před elektroměrem,
 • rozvody plynu od plynoměru pro byt zahrnutý v jednotce,
 • rozvody studené i teplé uvnitř bytu od poměrových měřidel pro byt zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií,
 • systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí v bytě zahrnutém v jednotce od zapojení k bytu zahrnutému v jednotce, včetně účastnické zásuvky,
 • veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce.

 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité věci: sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 784.

 

3) Jednotka č. 784/3 sestává z bytu č. 3 umístěného v 2. nadzemním podlaží domu a spoluvlastnického podílu ve výši 824/6692 na společných částech nemovité věci.

Podlahová plocha bytu zahrnutého v jednotce č. 784/3 je 82,4 m2.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní rozvody vody k poměrovým měřidlům pro byt, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů pro byt, kromě stoupacích vedení.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou:

 • podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce,
 • vnitřní omítky a obklady stěn,
 • nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce,
 • vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,
 • vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. bytového jističe pro byt zahrnutý v jednotce před elektroměrem,
 • rozvody plynu od plynoměru pro byt zahrnutý v jednotce,
 • rozvody studené i teplé uvnitř bytu od poměrových měřidel pro byt zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií,
 • systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí v bytě zahrnutém v jednotce od zapojení k bytu zahrnutému v jednotce, včetně účastnické zásuvky,
 • veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce.

 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité věci: sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 784.

 

4) Jednotka č. 784/4 sestává z bytu č. 4 umístěného v 2. nadzemním podlaží domu a spoluvlastnického podílu ve výši 824/6692 na společných částech nemovité věci.

Podlahová plocha bytu zahrnutého v jednotce č. 784/4 je 82,4 m2.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní rozvody vody k poměrovým měřidlům pro byt, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů pro byt, kromě stoupacích vedení.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou:

 • podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce,
 • vnitřní omítky a obklady stěn,
 • nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce,
 • vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,
 • vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. bytového jističe pro byt zahrnutý v jednotce před elektroměrem,
 • rozvody plynu od plynoměru pro byt zahrnutý v jednotce,
 • rozvody studené i teplé uvnitř bytu od poměrových měřidel pro byt zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií,
 • systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí v bytě zahrnutém v jednotce od zapojení k bytu zahrnutému v jednotce, včetně účastnické zásuvky,
 • veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce.

 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité věci: sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 784.

 

5) Jednotka č. 784/5 sestává z bytu č. 5 umístěného v 3. nadzemním podlaží domu a spoluvlastnického podílu ve výši 824/6692 na společných částech nemovité věci.

Podlahová plocha bytu zahrnutého v jednotce č. 784/5 je 82,4 m2.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní rozvody vody k poměrovým měřidlům pro byt, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů pro byt, kromě stoupacích vedení.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou:

 • podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce,
 • vnitřní omítky a obklady stěn,
 • nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce,
 • vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,
 • vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. bytového jističe pro byt zahrnutý v jednotce před elektroměrem,
 • rozvody plynu od plynoměru pro byt zahrnutý v jednotce,
 • rozvody studené i teplé uvnitř bytu od poměrových měřidel pro byt zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií,
 • systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí v bytě zahrnutém v jednotce od zapojení k bytu zahrnutému v jednotce, včetně účastnické zásuvky,
 • veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce.

 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité věci: sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 784.

 

6) Jednotka č. 784/6 sestává z bytu č. 6 umístěného v 3. nadzemním podlaží domu a spoluvlastnického podílu ve výši 824/6692 na společných částech nemovité věci.

Podlahová plocha bytu zahrnutého v jednotce č. 784/6 je 82,4 m2.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní rozvody vody k poměrovým měřidlům pro byt, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů pro byt, kromě stoupacích vedení.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou:

 • podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce,
 • vnitřní omítky a obklady stěn,
 • nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce,
 • vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,
 • vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. bytového jističe pro byt zahrnutý v jednotce před elektroměrem,
 • rozvody plynu od plynoměru pro byt zahrnutý v jednotce,
 • rozvody studené i teplé uvnitř bytu od poměrových měřidel pro byt zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií,
 • systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí v bytě zahrnutém v jednotce od zapojení k bytu zahrnutému v jednotce, včetně účastnické zásuvky,
 • veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce.

 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité věci: sklepní kóje umístěná v 1. PP v části domu č.p. 784.

 

7) Jednotka č. 784/7 sestává z bytu č. 7 umístěného v 4. nadzemním podlaží domu a spoluvlastnického podílu ve výši 874/6692 na společných částech nemovité věci.

Podlahová plocha bytu zahrnutého v jednotce č. 784/7 je 87,4 m2.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní rozvody vody k poměrovým měřidlům pro byt, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů pro byt, kromě stoupacích vedení.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou:

 • podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce,
 • vnitřní omítky a obklady stěn,
 • nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce,
 • vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,
 • vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. bytového jističe pro byt zahrnutý v jednotce před elektroměrem,
 • rozvody plynu od plynoměru pro byt zahrnutý v jednotce,
 • rozvody studené i teplé uvnitř bytu od poměrových měřidel pro byt zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií,
 • systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí v bytě zahrnutém v jednotce od zapojení k bytu zahrnutému v jednotce, včetně účastnické zásuvky,
 • veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce.

 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité věci: lodžie přístupná z bytu zahrnutého v jednotce.

 

8) Jednotka č. 784/8 sestává z bytu č. 8 umístěného v 4. nadzemním podlaží domu a spoluvlastnického podílu ve výši 874/6692 na společných částech nemovité věci.

Podlahová plocha bytu zahrnutého v jednotce č. 784/8 je 87,4 m2.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce je veškerá jeho vnitřní instalace (rozvody elektroinstalace, potrubní rozvody vody k poměrovým měřidlům pro byt, odvody odpadních vod po odpadní rouru, apod.), včetně uzavíracích ventilů pro byt, kromě stoupacích vedení.

 

Součástí bytu zahrnutého v jednotce dále jsou:

 • podlahové krytiny v bytě zahrnutém v jednotce,
 • vnitřní omítky a obklady stěn,
 • nenosné příčky netvořící obvodové stěny prostorově ohraničující byt zahrnutý v jednotce,
 • vnitřní dveře, vstupní dveře včetně zárubní,
 • vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od el. bytového jističe pro byt zahrnutý v jednotce před elektroměrem,
 • rozvody plynu od plynoměru pro byt zahrnutý v jednotce,
 • rozvody studené i teplé uvnitř bytu od poměrových měřidel pro byt zahrnutý v jednotce, včetně vodovodních baterií,
 • systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí v bytě zahrnutém v jednotce od zapojení k bytu zahrnutému v jednotce, včetně účastnické zásuvky,
 • veškerá zařízení vzduchotechniky umístěná v bytě zahrnutém v jednotce.

 

Byt zahrnutý v jednotce je ohraničen: vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, podlahou, stropem a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.

K výlučnému užívání vlastníkovi shora uvedené jednotky jsou určené následující společné části nemovité věci: lodžie přístupná z bytu zahrnutého v jednotce.

 

 

 

IV.

Určení a popis společných částí nemovité věci

 

Společnými částmi nemovité věci jsou zejména následující části nemovité věci, které mají podle své povahy sloužit vlastníkům jednotek společně:

 

 1. pozemek číslo parcelní 607/3 v katastrálním území Kobylisy;
 2. vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu;
 3. střecha domu včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních;
 4. komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče;
 5. zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna);
 6. sušárna, prádelna, sklad a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byty nebo součást bytů zahrnutých v jednotkách, nebo vyjma těch, které jsou určené k výlučnému užívání vlastníkům jednotek dle čl. III. této dohody;
 7. obvodové stěny prostorově ohraničující byty zahrnuté v jednotkách, i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytů zahrnutých v jednotkách, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách;
 8. podlahy, vyjma podlahových krytin v bytech zahrnutých v jednotkách a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí domu;
 9. přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytů zahrnutých v jednotkách, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod;
 10. rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem;
 11. rozvody plynu až k plynoměrům pro byty zahrnuté v jednotkách;
 12. rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byty zahrnuté v jednotkách, nebo k uzávěrům pro byty zahrnuté v jednotkách, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty zahrnuté v jednotkách, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř byt, zahrnuté v jednotkách, včetně vodovodních baterií;
 13. celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytech zahrnutých v jednotkách, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení;
 14. protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
 15. veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytů zahrnutých v jednotkách,
 16. systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení bytů zahrnutých v jednotkách,
 17. rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata a jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání bytů zahrnutých v jednotkách a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.

 

Všechny takto vymezené prostory (dále jen „společné části nemovité věci“), vyjma těch, které jsou určené k výlučnému užívání vlastníkům jednotek dle čl. III této dohody, jsou společné všem vlastníkům jednotek. Právo užívat je a povinnost podílet se na jejich údržbě a opravách mají všichni spoluvlastníci z titulu a v rozsahu svého spoluvlastnického podílu.

 

Spoluvlastnické podíly na společných částech nemovité věci zahrnuté v jednotkách se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy bytu zahrnutého v jednotce k celkové podlahové ploše všech bytů zahrnutých v jednotkách vymezených touto dohodou.

 

 

V.

Stanovení podílů na společných částech nemovité věci

 

 

 • Jednotka č. 784/1 zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl na výše uvedených společných částech nemovité věci v rozsahu 824/6692;
 • Jednotka č. 784/2 zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl na výše uvedených společných částech nemovité věci v rozsahu 824/6692;
 • Jednotka č. 784/3 zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl na výše uvedených společných částech nemovité věci v rozsahu 824/6692;
 • Jednotka č. 784/4 zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl na výše uvedených společných částech nemovité věci v rozsahu 824/6692;
 • Jednotka č. 784/5 zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl na výše uvedených společných částech nemovité věci v rozsahu 824/6692;
 • Jednotka č. 784/6 zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl na výše uvedených společných částech nemovité věci v rozsahu 824/6692;
 • Jednotka č. 784/7 zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl na výše uvedených společných částech nemovité věci v rozsahu 874/6692;
 • Jednotka č. 784/8 zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl na výše uvedených společných částech nemovité věci v rozsahu 874/6692.

 

 

 

 

 

 

VI.

Věcná a jiná práva a závady

 

Účastníci jako spoluvlastníci nemovité věci prohlašují, že na jednotky nepřecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce žádná věcná jako zástavní práva, předkupní práva, věcná či jiná práva jako nesplacené úvěry nebo jiné závady.

 

Účastníci jako spoluvlastníci nemovité věci prohlašují, že jsou nositeli práv a závazků vyplývajících ze smluvních vztahů, které založili v souvislosti se zajištěním provozu domu a poskytováním služeb s užíváním jednotek:

 • smlouva o dodávkách vody z veřejného vodovodu,
 • smlouva o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací,
 • smlouva o dodávkách tepla a teplé vody pro ÚT,
 • smlouva o zajištění svozu a zneškodnění komunálního odpadu,
 • smlouva o dodávkách elektrické energie z veřejné sítě,
 • smlouva o dodávkách plynu z veřejné sítě.

Dále prohlašují, že jsou nositeli práv a závazků vyplývajících z níže uvedeného smluvního vztahu:

 • nájemní smlouva č. 044686-000-00 uzavřená dne 27.06.2011 s T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČO: 64949681.

 

 

 

 

VII.

Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci

 

Účastníci se dohodli, že vypořádávají své spoluvlastnictví k nemovité věci tak, že jednotliví spoluvlastníci nabývají níže uvedené jednotky do svého výlučného vlastnictví, jak uvedeno níže:

 

 1. Bytové družstvo Horňátecká 784 nabývá do svého výlučného vlastnictví :
 • jednotku č. 784/1, která zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl 824/6692 na společných částech nemovité věci,
 • jednotku č. 784/2, která zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl 824/6692 na společných částech nemovité věci,
 • jednotku č. 784/3, která zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl 824/6692 na společných částech nemovité věci,
 • jednotku č. 784/4, která zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl 824/6692 na společných částech nemovité věci,
 • jednotku č. 784/5, která zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl 824/6692 na společných částech nemovité věci,
 • jednotku č. 784/6, která zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl 824/6692 na společných částech nemovité věci;

 

 1. Družstvo nástavby Služská nabývá do svého výlučného vlastnictví :
 • jednotku č. 784/7, která zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl 874/6692 na společných částech nemovité věci,
 • jednotku č. 784/8, která zahrnuje v článku III. tohoto dokumentu uvedený byt a spoluvlastnický podíl 874/6692 na společných částech nemovité věci,

 

Účastníci konstatují, že touto dohodou vymezené jednotky přijímají do svého vlastnictví, jak uvedeno výše.

 

Účastníci konstatují, že nebudou v rámci vypořádání podílového spoluvlastnictví provádět spoluvlastníci vzájemné finanční vypořádání a tímto prohlašují, že se jakéhokoliv vzájemného vyrovnání vzdávají.

 

 

 

 

VIII.

Náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek

            Stanovy společenství vlastníků jednotek

 

 

STANOVY

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

 

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. Společenství nabývá práva a zavazuje se ve věcech spojených se správou domu č. p. 784 a pozemku parc. č. 607/3, vše v k. ú. Kobylisy, obec Praha (dále jen "dům„ a „pozemek“) v rozsahu a způsobem uvedeným v § 1189 občanského zákoníku a v těchto stanovách. Společné části domu a pozemek se dále také nazývají „společné části“.

 

 1. Členy společenství jsou vlastníci jednotek v domě (dále jen "jednotka"), společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákoně (dále též jen "člen společenství").

 

 

 

 

 

Čl. II

Název a sídlo společenství

 

 1. Názvem společenství jsou slova Společenství vlastníků jednotek Horňátecká 784

 

 1. Sídlem společenství je Praha 8 – Kobylisy, Horňátecká 784/13

 

 

Čl. III

Správa domu a další činnosti

 

 1. Společenství vykonává a odpovídá za správu domu a pozemku způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy, těmito stanovami a dalšími rozhodnutími orgánů společenství.

 

 1. Pokud tyto stanovy neurčují jinak, podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku se řídí právními předpisy.

 

 

Čl. IV

Členství ve společenství

 

 1. Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce. Společenství členy eviduje a sděluje jim informace podle zákona, stejně tak členové společenství sdělují společenství zákonem vyžadované informace.

 

 1. Člen společenství se může nechat při výkonu svých práv zastoupit jiným členem společenství nebo třetí osobou na základě písemné plné moci. Spoluvlastníci jednotky zmocní pro jednání vůči společenství společného zástupce.

 

 

 

 

Čl. V

Členská práva a povinnosti a způsob jejich uplatňování 

 

 1. Člen společenství má práva a povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v příslušných ustanoveních zákona a dalších právních předpisů, pokud tyto stanovy neurčují jinak. Tato práva člen společenství uplatňuje způsobem stanoveným zákonem, včetně základních zásad občanského zákoníku a jeho ustanovení o právnických osobách. Rozsah práv a povinností členů společenství je dán zejména pravidly pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí. 

 

 1. Člen společenství má právo zejména:
  1. užívat společné části podle pravidel v zákoně a těchto stanovách upravených,
  2. účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami,
  3. účastnit se zasedání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,
  4. volit a být volen do orgánů společenství,
  5. předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,
  6. obdržet vyúčtování záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a záloh na plnění spojená nebo související s užíváním jednotky (dále jen „služby“) a vrácení případných přeplatků, vyjma zálohového příspěvku na údržbu, opravu a stavební úpravy společných částí; tato část příspěvku na správu domu a pozemku se nevypořádává,
  7. nahlížet do písemných podkladů pro zasedání shromáždění, do zápisu ze zasedání shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím, do účetních knih a účetních dokladů a požadovat zákonem stanovená potvrzení, přičemž je povinen uhradit společenství náklady, které tím společenství vzniknou, o konkrétní výši nákladů rozhodne statutární orgán společenství, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

 

 1. Člen společenství má povinnost zejména:
  1. dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
  2. hradit stanovené zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování záloh, 
  3. hradit náklady, které společenství se správou domu a pozemku na základě žádosti člena či z jiných důvodů na straně člena společenství vzniknou (klíče, nahlížení do listin, nezpřístupnění bytu aj.),
  4. řídit se při užívání společných částí domu a společných zařízení pravidly těchto stanov a rozhodnutími (pokyny) orgánů společenství, včetně povinnosti hlásit údaje o klíčích od společných částí, pokud tak shromáždění rozhodne, a zajistit jejich dodržování také všemi osobami, kterým do domu umožní přístup, včetně nájemců,
  5. zdržet se jednání, jímž by ztížil užívání jednotky nebo společných částí jiným vlastníkům jednotek a nezasahovat tak do práv ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních  vlastníků jednotek, provádět úpravy společných  částí jen se souhlasem společenství nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,
  6. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo jimž do domu umožnil vstup, případně nahradit náklad společenství na tento účel vynaložený,
  7. umožnit instalaci, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií v jednotce a odečet naměřených hodnot,
  8. umožnit po předchozím vyzvání společenství přístup do jednotky, pokud to vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo společných částí,
  9. oznámit bez zbytečného odkladu statutárnímu orgánu společenství datum nabytí vlastnictví jednotky včetně své adresy a počtu osob, které s ním sdílejí domácnost, případně bydlí v bytě po dobu, která činí v souhrnu nejméně 3 měsíce v jednom kalendářním roce, v případě rozúčtování služeb podle osob pak osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období,
  10. oznámit společenství v případě přenechání bytu do užívání jiné osobě jméno a adresu této osoby včetně počtu osob ve smyslu předchozího bodu,
  11. předat společenství před zahájením stavebních úprav projektovou dokumentaci v případě, že stavebně upravuje svou jednotku, a po předchozí výzvě umožnit společenství přístup do jednotky pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části.

 

 

Čl. VI

Shromáždění

 

 1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství.

 

 1. Do působnosti shromáždění patří:
  1. změna stanov,
  2. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
  3. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
  4. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a o správě domu a pozemku, o výši záloh na příspěvky na správu domu a pozemku pro příští  období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných záloh,
  5. schválení druhu a rozsahu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,
  6. rozhodování:
   1. o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
   2. o změně účelu užívání domu nebo jednotky,
   3. o změně podlahové plochy jednotky,
   4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
   5. o změně podílu na společných částech,
   6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
   7. o údržbě, opravě nebo stavební úpravě společné části, vyjma věcí uvedených v čl. VII odst. 5 těchto stanov, 
  7. udělování předchozího souhlasu:
   1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
   2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, vyjma věcí uvedených v čl. VII odst. 5 těchto stanov, 
   3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru,
   4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, 
  8. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,
  9. rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

 

 1. Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je statutární orgán společenství. Shromáždění musí být statutárním orgánem svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu zasedání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich, a to do 30 dnů od doručení této žádosti.

 

 1. Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se zašle všem členům společenství. Písemná pozvánka musí být zaslána poštou, nebo předána osobně nebo vhozena do poštovní schránky a současně zveřejněna na obvyklém místě v domě nejméně 15 dní přede dnem konání zasedání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a pořad zasedání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady týkajícími se pořadu zasedání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny.

 

 1. Zasedání shromáždění řídí statutární orgán společenství, neurčí-li jinou osobu.

 

 1. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů.
  1. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčí jinak. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech; členové společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají společně jeden hlas.
  2. Tří čtvrtin hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o:
   1.  změně stanov,
   2.  způsobu rozúčtování nákladů na služby na jednotlivé vlastníky.
  3. Nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenství je zapotřebí k:
   1. volbě členů statutárního orgánu společenství,
   2. přijetí usnesení o opravě nebo stavební úpravě společné části nebo o jejich financování s využitím úvěrových zdrojů; tím není dotčeno ustanovení 2.6.7. tohoto článku.
  4. Při hlasování o změně velikosti podílu na společných částech všech vlastníků jednotek nebo o změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech se vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek.

 

 1. Ze zasedání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá řídící zasedání. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu zasedání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje řídící zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k zasedání shromáždění musí být uschovány u statutárního orgánu společenství.

 

 1. Způsobem stanoveným zákonem mimo zasedání (per rollam) může být rozhodnuto:
  1. o týchž záležitostech, které měly být projednány na svolaném shromáždění, které nebylo způsobilé se usnášet, a to na návrh osoby, která shromáždění svolala,
  2. o týchž záležitostech, které byly řádně projednány na svolaném shromáždění, ale nebyl-li návrh na usnesení přijat kvalifikovanou většinou hlasů ve smyslu odst. 6.2. (a 6.3.) tohoto článku, a to na návrh osoby, která shromáždění svolala,
  3. v jiných věcech, než jsou uvedeny v odst. 6.2. (a 6.3.) tohoto článku, a to na návrh statutárního orgánu společenství.

 

K přijetí rozhodnutí o věcech podle 6.2. (a 6.3.) tohoto článku mimo zasedání je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků jednotek.

 

 

 

Čl. VII

Výbor

 

 1. Výbor je výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

    

 1. Výbor je statutárním orgánem společenství. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

 

 1. Členové výboru jsou voleni a odvolávání shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává.

 

 1. Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost společenství.

 

 1. Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

 

 1. Výbor je tříčlenný. Každý člen výboru má jeden hlas.

 

 1. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů, přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.

 

 1. Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

 

 1. Výbor jako výkonný orgán společenství zejména:
  1. zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,
  2. rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,
  3. odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,
  4. připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství vlastníků a správě domu,
  5. předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,
  6. zajišťuje řádné vedení písemností společenství,
  7. zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
  8. zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství.

 

 1. Výbor jako statutární orgán společenství zejména:
  1. v souladu se zákonem a těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní jednání jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,
  2. zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,
  3. jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství,
  4. plní povinnosti podle zákona ve vztahu k veřejnému rejstříku.

 

 1. Prvními členy výboru jsou:
 • Kučerová Miloslava, r.č.: 556016/1398, bytem Horňátecká 784/13, Praha 8
 • Brožová Blanka, r.č.: 595520/0086, bytem Horňátecká 784/13, Praha 8
 • Kubík Luboš, r.č.: 781122/0428, bytem Horňátecká 784/13, Praha 8

 

 

Čl. VIII

Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí

 

 1. Pokud dále není uvedeno jinak, všechny společné části přímo či i jen nepřímo užívají a podílejí se proto i na jejich správě, tedy na rozhodování o nich i na financování nákladů na ně, všichni členové společenství. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek a zachování nebo zlepšení společných částí. Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží k výlučnému užívání jen některým vlastníkům jednotek.

 

 1. Na základě rozhodnutí shromáždění může společenství pověřit jinou osobu zajišťováním některých činností správy domu a pozemku; tím nejsou dotčeny působnost a odpovědnost společenství za zajišťování činnosti podle zákona a těchto stanov, ani výlučná působnost orgánu společenství podle zákona a těchto stanov.

 

 1. Pro správu domu a pozemku a užívání společných částí se stanoví tato pravidla:
  1. O zásadách pro uzamykání společných částí (prostor), o podmínkách vydávání klíčů vlastníkům jednotek, o evidenci klíčů a nákladech s tím spojených a o případném upřesnění rozsahu a doby užívání společných prostor rozhoduje shromáždění.
  2. Člen společenství odpovídá za dodržení pravidel pro užívání společných částí i všemi osobami, kterým vstup do domu umožní.
  3. Člen společenství není oprávněn rušit další členy společenství či jiné osoby v užívání jednotek a společných částí nad míru přiměřenou místním poměrům, zejména nepřiměřeným hlukem, kouřem, otřesy, pachem či světlem.
  4. Člen společenství není oprávněn uvnitř společných prostor jakkoli manipulovat s ohněm ani s doutnajícími předměty a je povinen se řídit předpisy o požární ochraně.
  5. Člen společenství není oprávněn ve společných částech umisťovat či ukládat jakékoli předměty bez souhlasu statutárního orgánu. To neplatí, pokud se jedná o společné části, přenechané k jeho výlučnému užívání, povinnosti stanovené zvláštními předpisy tím nejsou dotčeny.
  6. Porušuje-li vlastník jednotky obvyklý způsob užívání společných částí domu a pozemku nebo pokyny a pravidla společenstvím za tím účelem přijatá, vyzve ho společenství ke zdržení se takového jednání. V případě nerespektování výzvy vlastníkem jednotky je společenství oprávněno činit opatření k naplnění výzvy, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky. 
  7. Shromáždění je oprávněno rozhodnout o způsobu výkonu těchto i dalších zákonných pravidel v mezích určených zákonem i těmito stanovami a na základě jeho zmocnění je statutární orgán společenství oprávněn vydávat pokyny k zajištění řádné správy domu a pozemku, užívání společných částí a zachování pořádku v domě, včetně pokynů pro provoz technických zařízení v domě.

  

 

 

Čl. IX

Hospodaření společenství, pravidla pro sestavení rozpočtu společenství,

pro příspěvky na správu a zálohy na služby

a pro způsob určení jejich výše

 

 1. Společenství hospodaří s finančními prostředky, poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky, poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství. Společenství nesmí podnikat ani se na podnikání či jiné činnosti podnikatelů podílet, to se však netýká vkladů finančních prostředků společenství na bankovní účty společenství.

 

 1. Společenství hospodaří a nakládá se svým majetkem v souladu s účelem vymezeným v zákoně a způsobem stanoveným právními předpisy.

 

 1. Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Statutární orgán společenství odpovídá za včasné plnění těchto úkolů.

 

 1. Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech.

 

Rozpočtem společenství se rozumí předpokládané náklady na správu domu a pozemku a na služby a výše záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a záloh na služby. Rozpočet společenství se sestavuje zpravidla na kalendářní rok. Rozpočet je sestavován tak, aby pokryl náklady na správu a provoz domu a pozemku v daném kalendářním roce a současně byla vytvářena dlouhodobá rezerva pro opravy a investice většího rozsahu. Nedojde-li ke schválení příspěvků nebo záloh pro následující kalendářní rok, platí pro následující rok výše příspěvků, nebo záloh v poslední schválené výši.

 

 1. Zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby platí členové společenství na základě rozhodnutí shromáždění ve výši a v termínech stanovených k tomu statutárním orgánem společenství na bankovní účet společenství. Vyúčtování záloh se provádí podle právních předpisů a pravidel schválených shromážděním. Statutární orgán písemně informuje vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků společenství nejméně jedenkrát ročně, a to zpravidla na zasedání shromáždění formou zprávy o hospodaření společenství.

 

 1. Vlastníci všech jednotek v domě jsou povinni přispívat na správu domu a pozemku v poměru velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných částech. Povinnost přispívat na odměnu členům volených orgánů společenství a na odměnu osobě, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku (zejména tzv. operativní správce) je určena rozhodnutím shromáždění podle počtu jednotek.

 

 1. Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povinnost příspěvky na správu domu a pozemku ke dni účinnosti převodu vypořádat.

Čl. X

Ustanovení závěrečná

 

 1. Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy výslovně jinak, zasílá společenství písemnosti určené členům společenství jako obyčejnou poštovní zásilku na adresu uvedenou v seznamu členů společenství; tyto písemnosti se v případě pochybností považují za doručené třetím dnem po odeslání.

 

 1. Je-li evidovaná adresa člena společenství totožná s adresou domu, pro který společenství vzniklo, a má-li člen společenství v tomto domě označenou poštovní schránku, mohou být písemnosti namísto zasílání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb vhazovány do této poštovní schránky; tyto písemnosti se v případě pochybností považují za doručené 10. pracovní den od jejího doporučeného odeslání.

 

 1. Případná žádost o zasílání písemností jiné kontaktní osobě nebo na jinou kontaktní adresu, než je adresa jednotky, musí být členem společenství opatřena jeho podpisem.

 

 1. Případná žádost o zasílání písemností doporučeně nebo s dodejkou musí být členem společenství  opatřena jeho podpisem; rozhodne-li tak společenství, je člen společenství povinen uhradit společenství náklady na poštovné.

 

 1. Ustanovení odst. 2. až 5. tohoto článku nevylučuje možnost společenství zasílat vybraný typ písemností členům společenství doporučeně nebo s dodejkou bez jejich žádosti.

 

 

 

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

1) Toto ujednání je vyhotoveno v 5 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení je určeno pro účely správního řízení před katastrálním úřadem a po 2 vyhotoveních je určeno pro účastníky řízení. Každé vyhotovení dohody má právní sílu originálu.

 

2) Smluvní strany potvrzují, že si text ujednání přečetly, s jeho obsahem (včetně obsahu přílohy) souhlasí, že ujednání bylo sepsané na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebylo uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

 

 

Příloha č. 1: schémata všech podlaží určující polohu bytů zahrnutých v jednotkách a společných částí nemovité věci s údaji o podlahových plochách bytů zahrnutých v jednotkách.

 

 

 

V Praze dne  18.5.2017

 

 

 

 

 

………………………………………………….

Miloslava Kučerová

předseda představenstva

Bytového družstvo Horňátecká 784

 

 

 

 

 

………………………………………………….

Josef Dvořák

předseda představenstva

Družstva nástavby Služská

 

 

 

………………………………………………….

Luboš Kubík

člen představenstva

Bytového družstvo Horňátecká 784

 

 

 

………………………………………………….

Blanka Brožová

člen představenstva

Družstva nástavby Služská